Första kyssen

S 1, A 2: Första kyssen

Tillgänglig på Disney+
Alex använder tidsmagi för att ge Justin en ny chans till en första kyss. Samtidigt kan Max macka bli utvald till det amerikanska fotbollslaget New York Mets officiella smörgås.
I rollerna Lucy Hale