Homemade Illegal Drugs

S 1, A 1: Homemade Illegal Drugs

Tillgänglig på Dplay
Mark granskar USA:s illegala drogindustri. Drogtillverkarna visar hur crack-kokain, metamfetamin och stereoider "kokas", distribueras och används.