Jag sa ju att du inte skulle ta upp det där!

S 1, A 2: Jag sa ju att du inte skulle ta upp det där!

Tillgänglig på Discovery+
Jo hjälper familjer som behöver få tillbaka husfriden. Jo ger oss en inblick i tidstypiska problem när hon hjälper familjer av alla typer.