Om inte det här fungerar är det slut

S 1, A 1: Om inte det här fungerar är det slut

Tillgänglig på Discovery+
Jo hjälper familjer som behöver få tillbaka husfriden. Jo ger oss en inblick i tidstypiska problem när hon hjälper familjer av alla typer.