Prototype

Prototype

Tillgänglig på Viaplay
S1 A1: Vice borgmästare Mike Flaherty står inför tre kriser: en sopstrejk, en meningsskiljaktighet med det homosexuella communityt, och hans egen rädsla för relationer.
I rollerna Victoria Dillard, Taylor Stanley