Säsongsavslutning - Downfall and Liberation

S 1, A 3: Säsongsavslutning - Downfall and Liberation

Tillgänglig på Viaplay
Den 16:e april 1945. Den röda armén påbörjar sin offensiv mot Berlin. Brittiska och amerikanska styrkor frigör de första koncentrationslägren. Den 8:e maj tar andra världskriget slut i Europa.