Shannon's Journey

Shannon's Journey

Tillgänglig på discovery+
S9 A10: Vi möter människor som var och en väger kring 300 kg. Under sin årslånga kamp försöker de gå ner tusentals kilon tillsammans för att överleva.