Soldier of the Future

Soldier of the Future

Tillgänglig på Curiosity Stream, Viaplay
S1 A4: De enheter som har i uppgift att neutralisera terroristerna har varit tvungna att uppdatera sina engagemangstaktiker. För att hjälpa dessa enheter utvecklar forskare och forskare ny utrustning.