Spionspel

Spionspel

Tillgänglig på Viaplay
S1 A5: Avtalet med mexikanerna kan ha äventyrats av en spion. Medan detta är en katastrof för Andreas, ser ambassadören detta som ett perfekt tillfälle att få ett övertag och använder Andreas som bete.