Swimming with Giants

S 1, A 3: Swimming with Giants

Tillgänglig på Viaplay
Nigel simmar med jättevalar i Nordamerika. Han får se deras allvarliga sida under en vansinnig valattack, men han ser även hur bekymmerslösa de kan vara när en val visar upp sina hoppkunskaper.