Terror at Maple Dale Farm

Terror at Maple Dale Farm

Tillgänglig på discovery+, Max
S1 A4: Donna Santos räddade djur under många år, men sedan började djuren terroriseras av ett ont väsen. Donna tog hjälp av en intuitiv djurkommunikatör.