The Heirs of the Knights Templar

The Heirs of the Knights Templar

Tillgänglig på Prime Video
S1 A1: Historikern Marian Füssel undersöker frimurarnas ursprung och finner en länk mellan de legendariska, medeltida tempelriddarna och vår tid.