Tis 3 nov 2020 09:00

Tis 3 nov 2020 09:00

Tillgänglig på SVT Play
09:00: Bör fastighetsskatten återinföras? I en ny rapport ger nationalekonomen Peter Englund förslag på hur en ny bostadsbeskattning kan utformas. Kan Sverige lära av andra länder? Och var står partierna i frågan? Efter rapportpresentationen debatteras förslagen. Arrangör: SNS. Från 13/10. 10:15: Coronapandemins effekter på demokratin.SCB:s demokratidag belyser i år pandemins påverkan, bland annat när det gäller information och desinformation, effekter på statistik om befolkning, ekonomi och opinion, och blickar framåt mot det amerikanska presidentvalet. Medverkande: Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, m fl. Arrangör SCB. Från 9/10. 12:00: Rapport. 12:03: forts Coronapandemins effekter på demokratin. 12:45: Politik i bokhyllan: 3 november ödesvalet.Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt skriver om det amerikanska presidentvalet. Boken har undertiteln "om en demokrati i fara och en världsordning i upplösning". Intervjuare är Sharon Jåma. Från 12/10. 13:00: Skuldregister, jaktbrott och romansbedrägerier. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråden Per Bolund (MP), Mikael Damberg (S), Anders Ygeman (S) och Tomas Eneroth (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Interpellationsdebatterna fortsätter. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.