Zanjir

Zanjir

Tillgänglig på Disney+
S2 A10: Barry förbereder sig för att leda ett viktigt uppdrag. Jamals paranoia får honom att vidta extrema åtgärder som får oväntade följder. Leila inser sanningen till slut.
I rollerna Keon Alexander, Peter Polycarpou, Ariyon Bakare