Addiction: Treating Stimulant Addiction: The CBT Approach

Addiction: Treating Stimulant Addiction: The CBT Approach

Tillgänglig på HBO Nordic
Kognitiv beteendeterapi anses vara den mest effektiva behandlingen för missbruk av stimulantia. Det finns i dagsläget ingen medicinsk behandling för missbruk av sådana substanser, som bland annat inkluderar metamfetamin och kokain.