Autopsy: Dead Awakening: America Undercover

Autopsy: Dead Awakening: America Undercover

Tillgänglig på HBO Nordic
En hel familj förgiftas av en okänd inkräktare. Två föräldrars dödsorsaker utreds på nytt efter att en kvinna tar kontakt med dr Baden på nätet. Detta är några av fallen som Autopsy: Dead Awakening handlar om.