Batman: Under the Red Hood

Batman: Under the Red Hood

Tillgänglig på iTunes
Batman ställs inför sin största utmaning då den mystiske Red Hood tar Gotham City med eldstorm. Red Hood, delvis vigilant, delvis maffialedare, börjar rensa upp i Gotham lika effektivt som Batman, men utan att följa samma etiska kodex. Att döda är ett alternativ. Och när Jokern faller ned i vågskålen mellan de två avslöjas hårda sanningar och gamla sår öppnas åter.
I rollerna Jim Piddock, Jensen Ackles, Jason Isaacs