Casino Royale

Casino Royale

Tillgänglig på iTunes
I denna parodi kallar cheferna för de allierade spionstyrkorna tillbaka sir James Bond i tjänst för att bekämpa SMERSH.
I rollerna Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven
Regissör Val Guest, Ken Hughes