China's Unnatural Disaster: The Tears of Sichuan Province

China's Unnatural Disaster: The Tears of Sichuan Province

Tillgänglig på HBO Max
En katastrofal jordbävning inträffade i Kina 2008. Dåligt byggda skolor föll samman och hela klassrum med elever förgjordes. Nu vill de sörjande föräldrarna ha upprättelse men inser att deras väg är blockerad av inkompetens, korruption och tomma löften.
Regissör Jon Alpert, Matthew O'Neill