Eric Clapton: Life in 12 Bars

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Tillgänglig på iTunes
'Eric Clapton - A Life In 12 Bars' kontextualiserar Eric Claptons roll i den moderna musiken och kulturhistorien.
I rollerna B・B・キング, George Harrison, Jimi Hendrix
Regissör Lili Fini Zanuck