Farväl miss Bishop
Tillgänglig på Classix
Ett romantiskt drama om Ella Bishop som bor i den amerikanska mellanvästern vid tiden kring det förra sekelskiftet. Redan tidigt bestämmer sig Ella för läraryrket och hon gör snart karriär vid stadens universitet. Men det går inte lika bra med hennes kärleksliv och till sist ställs hon inför ett ödesdigert val. Regi: Tay Garnett. I rollerna: Martha Scott, William Gargan, Mary Anderson, Edmund Gwenn, Sterling Hollaway, Sidney Blackmer m.fl. (Cheers for Miss Bishop)
I rollerna Martha Scott, William Gargan, Edmund Gwenn
Regissör Tay Garnett