Finding the Way Home

Finding the Way Home

Tillgänglig på HBO Nordic
Historierna om åtta barn som återförenats med sina familjer eller placerats i kärleksfulla fosterhem efter att ha utsatts för de beklämmande förhållanden som råder på barnhem och institutioner runtom i världen.