Forks over Knives

Forks over Knives

Tillgänglig på iTunes
Enligt två matforskare har förädlade livsmedelsprodukters popularitet lett till epidemiska antal övervikts- och diabetesfall, samt andra sjukdomar.
I rollerna T. Colin Campbell, Caldwell B. Esselstyn, Jr., Neal Barnard
Regissör Lee Fulkerson