Gno mindre, hinn mer

Tillgänglig på SVT Play
En kortfilm om vettigare hemarbete efter en idé av Ruth Hamrin-Thorell.SF 3013.