Gno mindre, hinn mer
Tillgänglig på SVT Play
En kortfilm om vettigare hemarbete efter en idé av Ruth Hamrin-Thorell.SF 3013.