Gretchen Wilson - Still Here for the Party: 10 Year Anniversary Concert

Gretchen Wilson - Still Here for the Party: 10 Year Anniversary Concert

Tillgänglig på iTunes
Denna konsert innehåller ovärderliga intervjuer och utdrag från bolagschefer, chefer och flera andra som var där för Gretchens explosion på musikscenen.Hon framför sitt banbrytande album Here For The Party i sin helhet.
I rollerna Gretchen Wilson

Trailrar