Homeless: The Motel Kids of Orange County
Tillgänglig på HBO Max
I Orange County - som har de mest exklusiva postnumren i USA - tvingas barn till fattiga arbetare att bo i små motellrum. Trots att dessa familjer hoppas flytta till permanenta bostäder en dag ger dagens ekonomiska realiteter en mörkare framtidsvision.
I rollerna Alexandra Pelosi
Regissör Alexandra Pelosi