I Can't Do This, But I CAN do That

I Can't Do This, But I CAN do That

Tillgänglig på HBO Nordic
Genom berättelser från unga människor som har övervunnit inlärningssvårigheter och dålig självkänsla ser vi de styrkor och talanger som låter dessa barn inte bara kompensera för sina utmaningar utan även hitta sina egna, unika röster.
I rollerna Michael Hall D'Addario
Regissör Ellen Goosenberg Kent