It Was Fifty Years Ago Today!
Tillgänglig på iTunes
I samband med femtioårsjubileet av The Beatles klassiska album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” producerades denna film, som tar oss bakom kulisserna på den legendariska inspelningen och avslöjar inspirationskällor och inspelningstekniker.
I rollerna Freda Kelly, Julia Baird, Pete Best
Regissör Alan G. Parker