Johan Falk: Operation näktergal

Johan Falk: Operation näktergal

Tillgänglig på iTunes
Göteborgspolisens grupp för särskilda insatser, GSI, har fått order att identifiera och gripa de som ligger bakom den allt växande importen av unga kvinnor från öst som prostituerar sig på Göteborgs gator. Johan Falk (JAKOB EKLUND) rekryterar Hanna (ANJA ANTONOWICZ), en ung Polsk tjej som jobbar i baren på tysklandsfärjan, för att infiltrera toppskiktet hos de som ligger bakom verksamheten. Men Hanna går längre i sin uppgift än vad någon hade räknat med, och situationen dras till sin spets när Johan och hans kollegor hamnar längre in i den moraliska gråzonen än någonsin tidigare...
I rollerna Jakob Eklund, Henrik Norlén, Joel Kinnaman
Regissör Daniel Lind Lagerlöf