Kaos är granne med gud
Tillgänglig på SVT Play
Den andra av tre tätt sammanhållna pjäser av Lars Norén, en av Sveriges mest uppmärksammade dramatiker. Pjäserna hör ihop men kan också ses var och en för sig. Tiden är 60-tal och var och en i familjen kämpar för sin existens. Deras kamp tvingar fram en uppgörelse.

Relaterat