Ladies of Steel
Tillgänglig på iTunes
Efter att ha slagit sin man i huvudet med en stekpanna flyr 75-åriga Inkeri tillsammans med sina två systrar Raili och Sylvi. Resan genom Finland är fylld av charmiga liftare, minnen och syndfulla danser. När Inkeri hittar gamla dokument från universitetstiden och därmed Eino, en ungdomsförälskelse, påminns hon om sina drömmar som senare dämpades av ett patriarkalt äktenskap. Inkeri måste göra ett viktigt val beträffande resten av livet, ett val mellan lycka och tradition.
I rollerna Seela Sella, Leena Uotila, Saara Pakkasvirta
Regissör Pamela Tola