Louis Theroux: Generation autism

Louis Theroux: Generation autism

Tillgänglig på SVT Play
I USA diagnostiseras vart hundrade barn med austismspektrumtillstånd (AST) vilket är en dramatisk ökning jämfört med för 20 år sedan. Idag görs rutinmässiga undersökningar för att tidigt upptäcka denna funktionsnedsättning. Louis Theroux besöker en av USA:s mest innovativa skolor som specialiserat sig på att hjälpa barn med AST och lära dem att leva ett vanligt liv med sitt tillstånd.