Memories for Life: Reversing Alzheimer's
Den första Alzheimers patienter som vänder sin kognitiva nedgång genom att följa ett nytt terapeutiskt protokoll.
I rollerna Michael Bublé
Regissör Hideyuki Tokigawa