Metropolis
Tillgänglig på Prime Video, iTunes, Classix
I den futuristiska Metropolis är klassamhället tydligt. Längst upp lever eliten sina lättjefulla liv i en paradisisk tillvaro. I stadens katakomber däremot råder slavlika förhållanden för de arbetare som får den högteknologiska staden att fungera. När de två ytterligheterna möts, och två representanter från respektive klass faller för varandra, blir det upphovet till en omstörtande revolution.
I rollerna Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich
Regissör Fritz Lang