Mommy Dead and Dearest

Mommy Dead and Dearest

Tillgänglig på HBO Max
En granskning av det uppmärksammade, sanna kriminalfallet med Dee Dee Blanchard och hennes dotter, Gypsy Rose, som utforskar en av psykologivärldens mest kontroversiella syndrom: Münchausen by proxy.
I rollerna Gypsy Rose Blanchard
Regissör Erin Lee Carr