One Night Stand: Command Performance: Ellen DeGeneres

One Night Stand: Command Performance: Ellen DeGeneres

Tillgänglig på HBO Nordic
Ellen DeGeneres är en av de största och mest framgångsrika kvinnliga komikerna av idag, och är värd för sin egen populära talk-show.