Quills

Quills

Tillgänglig på iTunes
1700-talets Frankrike: Efter den franska revolutionen orsakar författaren Marquis de Sade skandal genom att utmana dåtidens moral och de förbud som råder i samhället. Han pressar yttrandefriheten till gränsen och skickas till ett mentalsjukhus.
I rollerna Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix
Regissör Philip Kaufman