Section 60: Arlington National Cemetery

Section 60: Arlington National Cemetery

Tillgänglig på HBO Nordic
Sektion 60 är gravplats åt unga män och kvinnor som har avlidit i strider i Irak och Afghanistan. För släkt och vänner är det en plats att sörja, att hedra, att minnas - och att hitta tröst hos andra som har upplevt samma djupa förlust.
I rollerna Jon Alpert
Regissör Jon Alpert, Matthew O'Neill