Shadow Builder

Shadow Builder

Tillgänglig på iTunes
En ondskefull katolsk ärkebiskop låter frammana en demon i syfte att förgöra världen. De delaktiga dödas och demonen slår sig fri för att jaga rätt på sitt tilltänkta offer – ett barn med potential att bli helgon.
I rollerna Kevin Zegers, Michael Rooker, Tony Todd
Regissör Jamie Dixon