Song of Parkland
Tillgänglig på HBO Max
Song of Parkland handlar om dramaelever som utnyttjar konstens kraft för att läka sig själva och sitt samhälle i tragedins kölvatten.
I rollerna Melody Herzfield
Regissör Amy Schatz, Amy Schatz