Song of Parkland

Song of Parkland

Tillgänglig på HBO Nordic
Song of Parkland handlar om dramaelever som utnyttjar konstens kraft för att läka sig själva och sitt samhälle i tragedins kölvatten.
I rollerna Melody Herzfield
Regissör Amy Schatz, Amy Schatz