Star Trek IX: Insurrection

Star Trek IX: Insurrection

Tillgänglig på iTunes
Federationens främsta direktiv har alltid varit att Stjärnflottans expeditioner inte får blanda sig i främmande civilationers naturliga utveckling. Men nu konfronteras Picard med order som vill bryta mot denna förordning. Om han lyder kommer 600 av de fredliga innevånarna pa Ba'ku att med våld tvingas lämna sin märkliga hemplanet. Som skäl anges, att det skulle ge miljoner möjlighet att tillgodogöra sig planeten Ba'kus sällsamma krafter. Om Picard inte lyder order riskerar han sitt rymdskepp, sin karriär, och sitt liv. Men för Picard finns bara ett val. Han måste trotsa Stjärnflottan... och leda en revolt för att rädda Paradiset.
I rollerna Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner
Regissör Jonathan Frakes