Taking Chance

Taking Chance

Tillgänglig på HBO Max
Taking Chance, som är baserat på överstelöjtnant Michael Strobls egna erfarenheter, ger en mycket känslosam inblick i militärens ritualer för att hedra de som stupat i krig - i det här fallet marinkårssoldaten korpral Chance Phelps som dog i Irak.
I rollerna Kevin Bacon, Blanche Baker, Guy Boyd
Regissör Ross Katz