The Bunker

The Bunker

Tillgänglig på Prime Video
Under Kalla Kriget arbetade Ryssland med ett hemligt vetenskapligt uppdrag, som skulle, om det lyckades ändra historiens gång. Uppdraget "Projekt 12" ansågs i slutändan att vara för farligt för att fortsätta och de berörda forskarna skulle undanröjas. Tre forskare flydde och projektet gömdes i en välbevakad bunker så att ingen någonsin skulle se det igen, förrän nu.

Relaterat