The Disaster Diaries 2016

The Disaster Diaries 2016

Tillgänglig på Viaplay
Under 2016 drabbades vi av ett stort antal allvarliga väderrelaterade naturkatastrofer, däribland torkor, löpeldar, översvämningar, tyfoner, orkaner och ovanligt många jordbävningar.