The Fence

The Fence

Tillgänglig på HBO Max
År 2006 beslutade USA:s regering för att bygga ett staket längsmed gränsen till Mexiko. Denna film undersöker syftet och effektiviteten hos den kontroversiella barriären och ger en avslöjande inblick i historien bakom byggandet och hur den påverkade folk.
I rollerna Rory Elizabeth Katherine Kennedy
Regissör Rory Elizabeth Katherine Kennedy