Toasnack
Tillgänglig på SVT Play
Från fylla och fest till vardagens allvar går samtalet tjejer emellan i det slutna och intima rummet - tjejtoan. En film av Mona Abbasnejad.

Relaterat