Tribadernas natt

Tillgänglig på SVT Play
Per-Olof Enquists scenpjäs från 1975 har vid det här laget spelats på ett 40-tal teatrar runtom i världen. Den handlar om högst aktuella saker - könsroller, konstnärens roll i samhället, mänskliga relationer. Med utgångspunkt från Strindbergs komplicerade kvinnosyn har Engquist försökt blottlägga det historiska perspektivet och samtidigt föra debatten fram till våra dagar. TV-versionen är inspelad med ensemblen som gestaltade pjäsen på Dramaten.