Återförenade
Tillgänglig på Netflix
När familjen McKellan flyttar från Seattle till Georgia i den amerikanska Södern får de sin livsstil ifrågasatt – inte minst av sina traditionsbundna släktingar.