112 - Först på plats Australien

112 - Först på plats Australien

Tillgänglig på C More
I 112 - Först på plats Australien ges en unik inblick i vardagslivet hos ambulanssjukvårdare. Från hjärtskärande drama till hjärtevärmande ögonblick vinner de dedikerade sjukvårdarna sina patienters beundran genom mod, medkänsla och humor.
I rollerna Samuel Johnson