Baka - A Cry From The Forest
Tjugofem år senare återvänder Agland till Kamerun för att kartlägga familjen Bakas upplevelser. Det visar sig att trycket utanför deras skogsvärld oåterkalleligen förändrat deras hundratals år gamla levnadssätt. Agland bevittnar hur deras gränser testas och deras vardagliga drama. Deras sinne för humor, och deras charm lyser igenom i den här nya filmen som lockar in oss till deras otroliga värld.